Máy dán cạnh nghiêng 45 -90 có bo góc S8 - S945GP

Máy dán cạnh nghiêng 45 -90 có bo góc S8 - S945GP

Model S8 - S945GP
Chức năng:
 1. Phay trước
 2. Cắt cạnh 45 độ cạnh cắt 45 độ
 3. Dán keo vát 45 °
 4. Keo dán cạnh thẳng 90 °
 5. Cắt cạnh nghiêng
 10. Nạo phẳng trên
 6. cắt đầu
 7. Tinh chỉnh Cắt tỉa
 8. Cạo m
ịn cạnh trên dưới
 9. Cạo phẳng mặt 
10. Bo g
óc 3 chế độ
11. Đánh bóng kép bằng khí nén.
Thông số kỹ thuật:
1. Độ dày vát của bảng: 12-25mm
 2. Kích thước tối thiểu cạnh thẳng một phần: 3 mm
 3. Độ dày tấm cạnh thẳng hoàn toàn: 10 mm-60mm
 4. Độ dày dải cạnh vát: 0,4mm-2 mm
 5. Độ dày dải cạnh đầy đủ thẳng: 0,4mm-3 mm
 6. Chiều dài tấm: không nhỏ hơn 120mm
 7. Chiều rộng tấm: không nhỏ hơn 80mm