Máy dán cạnh tự động 10 chức năng (9 chức năng dán sửa cạnh nẹp + 1 chức năng xịt vệ sinh keo) S8 - S568JP

Máy dán cạnh tự động 10 chức năng (9 chức năng dán sửa cạnh nẹp + 1 chức năng xịt vệ sinh keo) S8 - S568JP

Giá: 468.000 K