Máy khoan mộng bánh quy

Máy khoan mộng bánh quy

Giá: 3.800 K
Bộ sản phẩm khoan mộng bánh quy (Made in Canada)
Chuyên dụng cho việc đánh mộng ghép ván đấu nối gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp.