Nẹp chỉ màu bóng

Nẹp chỉ màu bóng

Giá: 30 K
Kích thước 22 x 1 (mm)
Độ dài cuộn 100 (m)
Mài sắc theo Cataloque có sẵn