Veneer gỗ Ebony Đen và Trắng vân Sọc  kt:1250*2500mm

Veneer gỗ Ebony Đen và Trắng vân Sọc kt:1250*2500mm

Giá: 900 K