Veneer Nu tự nhiên gỗ Bạch Dương kt: 600*2500 mm- VN 09

Veneer Nu tự nhiên gỗ Bạch Dương kt: 600*2500 mm- VN 09

Giá: 800 K
Veneer Nu Gỗ tự nhiên đế giấy
Nu gỗ cây Bạch Dương
MS: VN.09

Kích thước: 600*2500*0.3 mm