Veneer kỹ thuật vân Nu gỗ Bạch Dương - VN 09

Veneer kỹ thuật vân Nu gỗ Bạch Dương - VN 09

Giá: 800 K
Veneer Nu Gỗ kỹ thuật đế giấy
Nu gỗ cây Bạch Dương
MS: VN.09

Kích thước: 600*2500*0.3 mm