Veneer kỹ thuật vân Nu gỗ - VN 11

Veneer kỹ thuật vân Nu gỗ - VN 11

Giá: 1.200 K
Veneer Nu Gỗ kỹ thuật đế giấy
Nu gỗ cây Huê Đỏ
MS: VN.11

Kích thước: 600*2500*0.3 mm