Veneer  Nu tự nhiên Gỗ Hương Đá kt: 600*2500 mm - VN 18

Veneer Nu tự nhiên Gỗ Hương Đá kt: 600*2500 mm - VN 18

Giá: 800 K
Veneer Nu Gỗ tự nhiên đế giấy
Nu gỗ cây Quả Sơn Hương
MS: VN.18
Kích thước: 600*2500*0.3 mm