Bộ đầu bơm keo Silicon 01

Bộ đầu bơm keo Silicon 01

Giá: 350 K
Bộ sản phẩm xử lý mạch keo Silicon loại 3 đầu cấy và 1 dao xỉa (Đài Loan).              
Chuyên dụng cho xử lý mạch keo thẳng nối mí, ron, sửa góc keo Silicon sau khi bơm keo.