Bộ nâng hạ tiếp ván và ra phôi tự động tiêu chuẩn cao S8 - D

Bộ nâng hạ tiếp ván và ra phôi tự động tiêu chuẩn cao S8 - D

Giá: 110.000 K