Máy dán cạnh 8 chức năng dòng tải nặng chạy dây đai BELT chuyên dụng cho tấm nhôm tổ ong và gỗ Model. SV - 556JPUR - 2

Máy dán cạnh 8 chức năng dòng tải nặng chạy dây đai BELT chuyên dụng cho tấm nhôm tổ ong và gỗ Model. SV - 556JPUR - 2

Giá: 458.000 K
Model S8 - S556PUR - 2
Chức năng (dán cạnh cạnh thẳng 90 độ cho Nhôm và Gỗ)
1. Phay bào cạnh phôi 
2. Dải keo PUR và dán ép nẹp
3. Phay tinh tròn cạnh trên dưới
4. Cắt đầu và đuôi
5. Nạo tinh tròn cạnh trên dưới
6. Nạo tinh phẳng mặt cạnh trên dưới
7. Xịt vệ sinh keo
8. Đánh bóng cạnh trên dưới lần 1
9. Đánh bóng cạnh trên dưới lần 2