Veneer lát cắt thân gỗ Sồi - Tần Bì - Thông Hinoki đường kính 400 đến 800mm - VN 30

Veneer lát cắt thân gỗ Sồi - Tần Bì - Thông Hinoki đường kính 400 đến 800mm - VN 30

Veneer lát cắt thân gỗ​ kỹ thuật đế vải
MS: VN.30
Kích thước theo sản phẩm có sẵn