Máy dán cạnh tự động 1 nồi keo PUR bơm tiếp keo ngoài có 12 chức năng (11 chức năng dán sửa cạnh nẹp + 1 chức năng xịt vệ sinh keo) S8 - S568JPUR

Máy dán cạnh tự động 1 nồi keo PUR bơm tiếp keo ngoài có 12 chức năng (11 chức năng dán sửa cạnh nẹp + 1 chức năng xịt vệ sinh keo) S8 - S568JPUR

Giá: 538.000 K