Máy dán cạnh vát nghiêng 45 độ và thẳng 90 độ MF - 368CD

Máy dán cạnh vát nghiêng 45 độ và thẳng 90 độ MF - 368CD

Giá: 538.000 K
Model MF - 368CD
Chức năng (dán cạnh vát 45 độ và cạnh thẳng 90 độ)
1. Cắt 45 độ
2. Nồi keo đơn dán nẹp
3. Cắt hai đầu
4. Phay tròn cạnh
5. Nạo vòng dưới
6. Nạo phẳng trên
7. Xịt vệ sinh keo
8. Đánh bóng