Sơn mờ trong suốt chống ngả vàng

Sơn mờ trong suốt chống ngả vàng

SƠN MỜ TRONG SUỐT
Mã số:
Sơn mặt mờ trong suốt - S881M
Sơn lót siêu trong san nền lấp tom - S813L
Tỷ lệ ( tính theo kg ) sơn mặt: 2/1/ 1-1,2 tương ứng Sơn/Cứng/Xăng
Tỷ lệ ( tính theo kg ) sơn lót trong suốt: 2/1/ 2 tương ứng Sơn/Cứng/Xăng
Sơn mờ trong suốt với tốc độ khô nhanh và độ bóng cao.
Sơn trên ván phủ Veneer, gỗ tự nhiên.
Quy trình thi công:
* Trên ván phủ Veneer và gỗ tự nhiên nhẵn phẳng:
- Xả qua giấy nhám mịn 320 - 400, vệ sinh sạch bụi bẩn và dầu mỡ.
- Lót phủ sơn lót siêu trong S8  (phủ sơn 1 lớp hoặc 2 lớp tùy vào tiêu chuẩn của sản phẩm).
- Thời gian mỗi lớp sơn lót khô là 2 tiếng.
- Sau đó xả nhám sơn lót thật kỹ để đảm bảo lớp nền phẳng căng tuyệt đối.
- Sơn phủ sơn S8 thủy tinh bóng gương trực tiếp 4 lượt.
* Thời gian ráo mặt 15 - 25 phút.
* Thời gian khô để di chuyển và đảo mặt 2 tiếng.
* Thời gian khô hoàn toàn 6 - 8 tiếng tùy vào môi trường nhiệt độ và điều kiện thi công.
* Sau 12h có thể bọc Nilon đóng gói.
Thông tin kỹ thuật:
- Hàm lượng chất rắn %: 67.81
- Độ mịn um: 10
- Độ dính: mpa.s(25℃) : 3800
- Khô bề mặt/min: 20
- khô hoàn toàn/h: 22
- Độ cứng: H