Thùng cứng trắng bóng loại 8kg

Thùng cứng trắng bóng loại 8kg

Mã số S801C