Veneer kỹ thuật khổ 900mm vân Nu gỗ - VN 10

Veneer kỹ thuật khổ 900mm vân Nu gỗ - VN 10

Giá: 1.050 K
Veneer Gỗ kỹ thuật đế giấy
Vân Nu gỗ Quả Sơn Hương - Hương đá
MS: VN.10

Kích thước: 900*2500*0.3 mm