Veneer  Nu tự nhiên Gỗ Cẩm kt: 600*2500 mm - VN 18

Veneer Nu tự nhiên Gỗ Cẩm kt: 600*2500 mm - VN 18

Giá: 1.200 K
Veneer Gù Nu Gỗ tự nhiên đế kỹ thuật
Nu Gù gỗ cây Cẩm 
MS: VN.18
Kích thước: 600*2500*0.45 mm