Veneer Nu tự nhiên gỗ Óc Chó (Walnut Burl) mặt bàn tính theo m2  - VN 10

Veneer Nu tự nhiên gỗ Óc Chó (Walnut Burl) mặt bàn tính theo m2 - VN 10

Giá: 3.000 K
Veneer Nu Gỗ Óc Chó Walnut khối lớn
 Nu gỗ Quả Hồ Đào - Óc Chó - Walnut
MS: VN.10
Kích thước: 1160*1710*0.6 mm