Veneer tự nhiên kỹ thuật Nu gỗ Óc Chó Walnut kt: 1300*2500mm - VN 16

Veneer tự nhiên kỹ thuật Nu gỗ Óc Chó Walnut kt: 1300*2500mm - VN 16

Veneer tự nhiên Nu Gỗ 
Nu gỗ cây Óc Chó - Hồ Đào Đen
MS: VN.16

Kích thước: 1300*2500*0.4 mm