Veneer lát cắt thân gỗ đường kính 400 đến 450mm - VN 30

Veneer lát cắt thân gỗ đường kính 400 đến 450mm - VN 30

Giá: 300 K
Veneer lát cắt thân gỗ​ kỹ thuật đế vải
MS: VN.30
Kích thước: 500*400*0.45 mm