Veneer tự nhiên Sụn Nu gỗ Hồng kt: 600*2500 mm - VN 11

Veneer tự nhiên Sụn Nu gỗ Hồng kt: 600*2500 mm - VN 11

Giá: 1.200 K
Veneer Sụn Nu Gỗ Hồng Hoa Chương đế giấy
Nu gỗ cây Huê Đỏ - H
ồng Hoa Chương
MS: VN.11
Kích thước: 600*2500*0.3 mm