Veneer tự nhiên kỹ thuật Nu gỗ Óc Chó kt: 600*2500mm - VN 16

Veneer tự nhiên kỹ thuật Nu gỗ Óc Chó kt: 600*2500mm - VN 16

Giá: 1.500 K
Veneer tự nhiên Nu Gỗ 
Nu gỗ cây Óc Chó - Hồ Đào Đen
MS: VN.16

Kích thước: 600*2500*0.30 mm