Veneer tự nhiên Nu gỗ - VN 13

Veneer tự nhiên Nu gỗ - VN 13

Giá: 1.200 K
Veneer tự nhiên Nu Gỗ Hồng Hoa Chương 
Nu gỗ cây Hồng Hoa Chương
MS: VN.13

Kích thước: 200/600*200/500*0.45 mm