Veneer tự nhiên Nu gỗ - VN 14

Veneer tự nhiên Nu gỗ - VN 14

Giá: 1.500 K
Veneer tự nhiên Nu Gỗ 
Nu gỗ cây Óc Chó - Hồ Đào Đen
MS: VN.14

Kích thước: 200/600*200/500*0.45 mm