Veneer kỹ thuật vân Tre - VN 08

Veneer kỹ thuật vân Tre - VN 08

Giá: 450 K
Veneer Tre ghép kỹ thuật đế lưới
MS: 
VN.08
Kích thước: 400*2500*0.3 mm