Veneer tự nhiên Nu gỗ - VN 12

Veneer tự nhiên Nu gỗ - VN 12

Giá: 800 K
Veneer tự nhiên Nu Gỗ 
Nu gỗ cây Bạch Dương
MS: VN.12

Kích thước: 200/600*200/500*0.45 mm